Oversigt over GIS-programmer:

Produkt Beskrivelse Pris
ArcExplorer  Gratis viewer til GIS fra ESRI. Version 2 til Windows kan downloades fra ESRI's hjemmeside. ArcExplorer 

Version 1 findes på ArcVoyager-Cd-rommen. Der kan downloades vejledning samt data fra ESRIs hjemmeside.

gratis
ArcVoyager Gratis Cd-rom med en begrænset version af ArcView (man kan ikke gemme projekter, man kan ikke skabe nye data). 
Desuden er der en datasamling at starte på (med verdensdata og lokale data med US-slagside). Endelig en Windows-help-baseret introduktion til GIS.
gratis
ArcView 3.2a Det fulde GIS-program, hvor man kan gemme, skabe og manipulere data. Der medfølger en del data. 3000 kr. + moms
ArcView 3.2a skolelicens ArcView 3.2a + en temmelig stor datasamling (US-slagside) 6000 kr. + moms
ArcInfo Storebror til ArcView meget mere
ArcGIS:     

ArcMap (ArcView 8.1)
ArcCatalog 
ArcToolkit

Afløseren for ArcView+ArcInfo, meget omfattende familie af GIS-programmer, som kan det hele.

Vil nok udvikle sig til at blive fremtidens produkt. Kræver Windows 2000.

3500 kr. + moms?
ArcGIS skolelicens ArcView 8.1 m.m.+ en temmelig stor datasamling, US-materiale suppleret med dansk materiale til den enkelte skoles opland 6000 kr. + moms
  Alle ovennævnte er engelsksprogede programmer, der forhandles af Informi GIS A/S. 
Der arbejdes på at lave en dansk oversættelse til ArcGIS/ArcView 8.1.

Nedennævnte er dansksprogede programmer, og de sælges af Kampsax.

 
MapInfo Pro Viewer MapInfo ProViewer gratis
MapInfo Pro 6.5 Det fulde GIS-program, hvor man kan gemme, skabe og manipulere data. Der medfølger en del data. 13.900 kr. + moms
MapInfo Pro 6.5 skolelicens Det fulde program + en temmelig stor datasamling, bl.a. ortofotos m.m. fra omegnen af eget gymnasium 6000 kr. + moms

Laust Wium Olesen, marts 2002