Karmiv

 

Op ] Indledning ] Kort ArcView ] Kort ArcExplorer ] [ Areal ArcExplorer ] Areal ArcView ] Temaer ArcView ]

Areal aflæsning med ArcExplorer
Arealaflæsningen forudsætter, at egenskaben areal (area) findes i egenskabstabellen, der hører til det tema, som man arbejder med. Der er tale om en opgørelse af arealet af de polygoner som vises på kortet. Det forudsætter naturligvis også, at det er et polygontema, som man ønsker at undersøge arealet for.

Start med at klikke på det ønskede tema, så det bliver aktivt - her hede i Ringkjøbing Amt.

Vælg "Query Builder" i "Tools" menuen eller klik på hammeren i værktøjsmenuen

 

Vælg statistics i query menuen, og vælg hvilken variabel, der skal vises.

Resultatet af den statistiske beregning ses nederst i Query vinduet:
Antallet af objekter, maximums - og minimumsværdier, gennemsnitsværdi, standardafvigelse og nederst det samlede areal. Arealet er opgjort i m2 - altså samme benævnelse, som "map units" er sat til. Map units angiver nemlig den enhed, som data er oplagret
i.

Undersøg hvor stor en andel forskellige temaer (naturtemaer og/eller arealanvendelsestemaer) udgør af arealet i de to amter.

Er der sammenhæng med jordartskortet.