Karmiv

 

Indledning ] Kort ArcView ] Kort ArcExplorer ] Areal ArcExplorer ] [ Areal ArcView ] Temaer ArcView ]
Aflæsning af arealstørrelser - ArcView  
Arealaflæsning forudsætter, at egenskaben areal (area) findes i egenskabstabellen til det tema, som man arbejder med. Der er tale om en opgørelse af arealet af de polygoner som vises på kortet.

I ArcView kan man altid få opdateret sine polygontemaer, hvis der ikke er angivet areal. Det kan gøres ved hjælp af en extension: X-tools

Start med at klikke på det ønskede tema, så det bliver aktivt - her hede i Ringkøbing Amt.

Dobbeltklik på legenden og klik på "statistics i bunden af dialogboksen: Legend Editor, der popper op, når man dobbeltklikker på det aktive tema. Vælg den variabel, der skal vises ved Field.

Resultatet af den statistiske beregning vises.

Antallet af objekter, maximums - og minimumsværdier, gennemsnitsværdi, standardafvigelse og det samlede areal. Arealet er opgjort i m2 - altså samme benævnelse, som "map units" er sat til. Map units angiver nemlig den enhed, som data er oplagret i.

 

   
   
Undersøg hvor stor en andel forskellige temaer (naturtemaer og/eller arealanvendelsestemaer) udgør af arealet i de to amter.

Er der sammenhæng med jordartskortet.

 
Indledning ] Kort ArcView ] Kort ArcExplorer ] Areal ArcExplorer ] [ Areal ArcView ] Temaer ArcView ]
Karin Mørk Iversen Karmiv Ikast Gymnasium og HF