Karmiv

 

Indledning ] Kort ArcView ] [ Kort ArcExplorer ] Areal ArcExplorer ] Areal ArcView ] Temaer ArcView ]

Tastevejledning til arbejde med kort: ArcExplorer

Start med at ordne de data, som skal bruges i øvelsen.
Opret en mappe f.eks. i C roden og giv den et passende navn. I mappen opbevarer du det datamateriale, som du skal bruge i øvelsen.
I dette eksempel er det materiale fra Ringkjøbing Amt og fra Aarhus Amt.

 

Formålet med at ordne arbejdsområdet fra starten er, at det skal være nemt at finde rundt i. Vær også opmærksom på, at programmet arbejder med henvisninger hele tiden. Hvis du flytter dine ting rundt, kan programmet derfor ikke finde temaerne igen, og dit projekt virker ikke, før henvisningerne er genoprettet.

Sørg for at materialet i mappen fremstilles efter samme kortprojektion: UTM eller S-34

Start med at åbne Arcexplorer2. Gem straks projektet i din arbejdsmappe og kald det et passende navn f. eks. amtssam. Husk at gemme projektet med jævne mellemrum.

 

Hvis du arbejder med kort i UTM eller S34, skal du Chekke, at Mapunits er meter og scale units er kilometer:

 

En Arcexplorerprojekt fil har suffixet: aep. En projektfilen hedder altså: amtssam.aep

Når explorer netop er åbnet er kortvinduet tomt, og et korttema skal tilføjes. Det gøres ved at klikke på knappen og i fildialogboksen udpege, hvilke korttemaer, man ønsker indlæst.

Tilføj så korttemaer til et kortvindue ved at klikke på knappensom vist til højtre . I dialogboksen udpeges de relevante temaer.

 

 

Ovenfor er valgt temaet by-rkp, der er et bytema for Ringkøbing Amt over Aarhus Amt . Man dobbeltklikker på temaerne, og derefter optræder de i signaturvinduet til venstre.

 

For at få temaerne fremvist i kortvinduet, skal de "tændes". Man kan tænde og slukke temaerne efter behov.

Når temaet er synligt i kortvinduet, kan man tilpasse det, så det visualiseres hensigtsmæssigt

på skærmen.

 

Vi vil først bringe grundridset på plads for de to amter.

Et klik på temaets signatur i legenden fremhæver temaet, så det hermed er det aktive tema. Det er væsentligt, at man hele tiden gør sig klart, hvilket tema, der er aktivt. Når en kommando udføres, virker den på det aktive tema og ikke på de andre.

Hvis man tænder korttemaerne nu, er amterne begge dækket af farven i den øverste del af dialogboksen. Som regel er der kun brug for at se omridset, og det er også praktisk at kortet er gennemsigtigt.

For at opnå dette, dobbeltklikkes på legenden ud for temaets navn og dialogboksen overfor kommer frem:

For at opnå at grundkorttemaet bliver gennemsigtet, vælges transparent fill i boksen: style.

 

Under Outline kan man vælge omridsets farve. Her er der valgt sort.

Ændringen laves kun for det aktive tema. Dvs man laver det altså for hvert amt for sig.

I dette tilfælde ser resultatet således ud:Grundkortene for amterne er gennemsigtige, og legenden for de forskellige temaer tilpasset. Disse ændringer eller tilpasninger er foretaget ved at dobbeltklikke på farven: color i dialogboksen derved får man mulighed for at vælge forskellige farver

Fremstil nogle projekter i ArcExplorer, hvor der indgår naturtyper, drikkevandsområder og/eller bebyggelse for Ringkøbing Amt og Århus Amt.

 

 

Bytemaerne er skraveret. Dette er gjort ved at vælge en skravering i boksen: style.

Ved at udvælge temaer og tilpasse legender, kan man fremstille et kort, der passer til et bestemt formål f. eks. en opgave.