Top Indledning Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3

Øvelse 1: Fornemmelser for kort

Formålet med øvelsen er at give eleverne "fornemmelser for kort", især tematiske kort, og forståelse for målestoksforhold og dettes betydning for korts detaljeringsgrad. Samtidig indøves relevante GIS-teknikker.

0. ArcVoyagers programstart - ArcVoyager.apr (projektfil) =>Turn Me Loose => Creating New Worlds =>Forstørrelsesglas

1. Byg en verden, definer enhederne i View Properties: 

Map Units: decimal degrees, 
Distance Units: kilometer
Projection: uændret i denne øvelse (se øvelse 2)

2. Indlæse temaer i denne rækkefølge fra C:\Voyager\Data\Geo og relevante underbiblioteker:

 

 1. World30
 2. Country
 3. US-state
 4. US-cnty
 5. Ga-Codem
 6. US-route
 7. Ga-city

 8. Ga-Codem (igen)

 

 1. ingen tilpasning
 2. alle lande samme farve
 3. Unique Color
 4. Alle samme farve
 5. Graduated Color: Medianrent
 6. Som tykke blå streger
 7. Gradueret symbol (røde cirkler, 10 klasser) efter Pop1990
 8. ændres senere i øvelsen
eller

Tænd for alle temaer på nær det sidste og tilpas dem i Legend Editor og Classification Field jævnfør ovennævnte noter.
Med hele Verden i View'et tages bestik af situationen. 
Hvilke problemer er der med visningen i dette målestoksforhold (ca. 1: 200 millioner.)?

3. Skift gradvis målestoksforhold og fokuser først på Nordamerika (USA) og siden Georgia. Det kan gøres på to måder; dels ved at zoome, dels ved at taste målestoksforholdet (skriv uden separator eller med komma som separator). Hvis man zoomer forstørres med ca. 25 % for hvert klik.
Noter ved hvilke målestoksforhold kortelementerne dels bliver tydelige, dels bliver overflødige.

 

4. Tilpas visningen således at detaljer først dukker op ved bestemte målestoksforhold og andre elementer forsvinder, når de er overflødige. Det gøres i Theme Properties for hvert af de relevante temaer. Vælg Display. Indtast minimum og maksimum målestoksforhold, hvor et element skal vises. (forslag til målestoksforhold).

På nuværende tidspunkt består View'et af en kombination af farvede flader (nederst), linier (fx county-grænser og veje) og symboler (bystørrelser), Tænd nu for det øverste tema Ga_codem.shp. Det lægger igen en farvet flade øverst.
Hvilke problemer opstår der ved det?

 

5. Men det er muligt at få endnu et lag af informationer ind i kortet. Fx noget om den etniske sammensætning af befolkningen i Georgias counties.
Zoome ind på Georgia (med Ga_codem.shp aktiveret klikkes på Zoom to Active Theme).  ArcVoyager har en Chart-funktion, hvor man kan lave et lagkagediagram med befolkningens etniske sammensætning. Vælg i Legend Editor typen Chart (lagkage nedenfor), find under Fields de relevante etniske grupper (se figur). Indstil Theme Properties, så lagkagediagrammerne først ses på skærmen ved målestokken 1: 2 millioner.
På skærmen er der nu følgende oplysninger synlige: Byer og infrastruktur, Grundpris (Medianrent) og etniske forhold. 
Gå på opdagelse i Georgia! 
Regionaliser Georgia m.h.t. etnisk sammensætning, undersøg sammenhænge mellem den etniske sammensætning og urbaniseringsgrad.
   
Top Indledning Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3

 

Laust Wium Olesen, Studenterkurset i Sønderjylland, nov. 2001