Top Indledning Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3

Øvelse 2: Kortprojektioner

Formålet med øvelsen er at give eleverne forståelse for kortprojektioner, herunder fordele og ulemper ved nogle af de mest typiske. Samtidig indøves relevante GIS-teknikker.

0. ArcVoyagers programstart - ArcVoyager.apr (projektfil) =>Turn Me Loose => Creating New Worlds =>Forstørrelsesglas

1. Byg en verden, definer enhederne i View Properties: 

Map Units: decimal degrees, 
Distance Units: kilometer
Projection: Klik på Projection og vælg Geographic

Indlæs temaerne:

  • World30.shp
  • Country - Unique Value med Name som ID.
  • W_cities - 5 klasser, røde firkanter

Bemærk at ArcVoyager viser de geografiske koordinater øverst til højre i menulinien og at man bruger decimaltal.

 

2. Nu skal der vælges 2 byer, for hvilke der skal undersøges geografiske koordinater. Byerne er Addis Abeba og Archangelsk. Man finder byerne ved en Query (forespørgsel). Det er på den ene side et stærkt værktøj ved ArcVoyager og på den anden side noget bøvl, fordi syntaxen skal være præcis. Man dobbeltklikker på elementerne i forespørgslen og skal ende med en sætning som denne: 

( [Name] = "Adis Abeba") or ([Name] = "Arkhangelsk" )

Hvis man ikke vil have eleverne introduceret til forespørgsler, kan man slå op i den bagved liggende tabel og markere (Select) de to byer, hold Shift nede og klik.

Zoom til de udvalgte byer og find ud af hvor mange grader og minutter der er mellem to gange to byer. Gentag dette for følgende byer: Adelaide og Freetown.

Mål afstandene i kilometer mellem de 2 sæt byer. 
Resultatet ses nederst til venstre.

 


3. Man kan ikke lave et nyt tema i ArcVoyager; men hvis man har adgang til ArcView er det meget nemt. I denne del af øvelsen skal man bruge et simpelt tema med nogle genkendelige geometriske figurer, så man kan vise hvad der sker med arealer og vinkler ved forskellige projektioner. Temaet kan downloades her (zip-fil) og udpakkes til ArcVoyagers databibliotek.

4. Indlæs temaet project.shp og læg det øverst, Single Symbol (gul) og tænd det. 
Det er bedst at ændre visningen af country-temaet til Single Symbol, fx en grå farve. Temaet W_cities kan slås fra.

Bemærk at man stadig er i projektionen Geographic. 

Prøv at sammenligne Grønland og Australiens arealer, hvordan er størrelsesforholdet mellem de to øer?

 


5. Skift nu projektion til Orthographic (World from Space). Roter kloden og bemærk, hvordan cirkler og firkanter i temaet project.shp ændrer form.

Beskriv de ændringer der sker med areal og form for de 6 geometriske figurer. 

Foretag en ny sammenligning af Grønland og Australien, enten sammen med sidemanden, hvor I fokuserer (roter kloden til Grønland/Australien er i centrum)  på hver sin ø på hver sin PC, eller ved at ArcVoyager-programmet kører dobbelt på een PC.

Hvordan er størrelsesforholdet nu?


6. Der er to steder, hvor man kan ændre projektionen, dels umiddelbart i View-menuen ( Change Map Projection), dels i View-properties, hvor der er rigtig mange muligheder.

Gennemfør nu en systematisk undersøgelse af projektionerne, dels ved at måle afstandene mellem byerne fra før, dels ved at notere, hvordan de geometriske former ændrer sig.

Noter iagttagelser i et skema á la nedenstående, hvor du ved N-S skriver afstanden mellem Addis Abeba og Archangelsk, og ved V-Ø afstanden mellem Freetown og Adelaide.

byer Geographic Mercator Mollweide World from Space Peters flere??
N-S            
V-Ø            
cirkler            
firkanter            

Kommenter resultaterne og nedfæld nogle konklusioner om hver projektion.

Link til websted med projektioner
Top Indledning Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3

Laust Wium Olesen, Studenterkurset i Sønderjylland, nov. 2001