Program for efteruddannelseskursus 3.- 5. marts 2002.

3. marts 2002:
kl. 17-17.45: Ankomst og indkvartering på Hotel Dania, Torvet 5, 8600 Silkeborg

kl. 18.00: Middag i Restaurant Underhuset

kl. 19.45: Kørsel til Silkeborg Amtsgymnasium

kl. 20.00: Velkomst, kort gennemgang af program,
udpegning af referent til Geo-Nyt.

Kl. 20.15: Session 1. GIS-basic (Karl-Erik Christensen):
Hvad er GIS, programmer og data. Demonstration af udvalgte programdele, øvelser med GO-STAT6-tallene i ArcView. Indien-projekt og elevopgaver.

Kl. 22.15: Resten af aftenen til disposition


4. marts 2002:
kl. 7.30: Morgenmad

kl. 8.00: Kørsel til Amtsgården i Århus

kl. 9.00: Besøg på Århus Amtsgård, hvor Anne Mette Larsen, leder af GIS-kontoret i Århus Amt vil tage imod os og sammen med en eller to flere fra GIS-afdelingen fortælle og vise Århus Amts brug af og tanker med GIS i administrationen og overfor borgerne.

Kl. 12.00: Anne Mette Larsen er vært ved en frokost bestående af håndmadder på amtets regning.

Kl. 13.00: Kørsel tilbage til Silkeborg Amtsgymnasium

Kl. 13.45: kursusmodul2og ArcExplorer (Karin Mørk Iversen)
Anvendelse af AIS-data fra amterne med henblik på arealanvendelse.
Bearbejdning og analyser ved hjælp af Arcexplorer og ArcView.
Tematiske kort, konkrete undervisningsforløb. ArcExplorers anvendelsesmuligheder.

Kl. 15.45: Kaffepause

Kl. 16.00: Session 3. ArcVoyager (Laust Wium Olesen)
a. Begrænsninger i gratis-programmet ArcVoyager
b. Arbejde med dets muligheder indenfor introduktion til GIS
c. øvelser med begreber indenfor kortlægning (målestok, længde og bredde, kortprojektioner)
d. øvelser med pladetektonik, arbejde med klassifikationer

Kl. 18.00: Kørsel til hotel

Kl. 18.30: Middag i Restaurant Underhuset

Kl. 20.00: Kørsel til Silkeborg Amtsgymnasium

Kl. 20.15: Session 4. ArcView og TOP10DK (Torben P. Jensen):
Med udgangspunkt i København vises:
a. Hvordan benyttes TOP10DK i geografiundervisningen
b. Hvordan man man med satellitbilleder fra LANDSAT gå på opdagelse i byens struktur og arealudnyttelsesmønster?
c. Inddragelse af data fra kursisternes hjemamters GIS-servere, via Internet.

Kl. 22.15: Resten af aftenen til disposition


5. marts 2002:
kl. 7.45: Morgenmad

kl. 8.15: Kørsel til Silkeborg Amtsgymnasium

kl. 8.30: Session 5. Satellitfotos og ortofotos (Karl-Erik Christensen):
GIS-baseret elevarbejde med lokalområdet

Kl. 10.00: Kaffepause

Kl. 10.15: Session 6. EDUSPACE (Peter Brøgger Sørensen)
Præsentation af web-stedet EDUSPACE. Jordobservation og GIS.

Kl.11.45: Debat om GIS i gymnasieundervisningen. Kort evaluering af kurset

Kl. 12.30: Frokost på Silkeborg Amtsgymnasium

Kl. 13.00: Farvel