FORENINGEN AF LÆRERE I GEOGRAFI VED SEMINARIERNE

Program for kurset Geografiske Informationssystemer (GIS) – kursus 11.

Tid: Onsdag den 13. marts til fredag den 15. marts 2002.
Kurset afholdes på : Aalborg Seminarium
Mylius Erichsensvej 131
9210 Aalborg
Tlf. 98 – 14 02 00
Overnatning: Danhostel Aalborg
Skydebanevej 50
9000 Aalborg
Tlf. 98 – 11 60 44
Der er arrangeret transport mellem Danhostel og Aalborg Seminarium i privatbiler.

Deltagere

Onsdag den 13. marts:

Kl. 12.00-13.00: Frokost på Aalborg Seminarium. Seminariets kantine.
Kl. 13.00-15.00: Oplæg og undervisning i GIS ved Torben P. Jensen, Karl-Erik Christensen og Peter Brøgger fra GO GIS

Kl. 15.00 - 15.15: Eftermiddagskaffe.

15.15 - 16.30

  • GIS-øvelser med de gratis AIS-data (Areal Informations Systemet)

17.00-18.00 :

  • Besøg i VRmediaLab ved Nordjyllands Videnpark.
MediaLabs hjemmeside (http://www.vrmedialab.dk)
Værter: Birgit Holme Frederiksen m.fl. og Esben Munk Sørensen
Mødested: Niels Jernes Vej 14, forhallen.
(Se kort på adressen: http://www.auc.dk/kort/campus.htm

Kl. 18.00-19.00: Middag på Aalborg Seminarium.

Kl. 19.30-21.00: Generalforsamling i den faglige forening. Foregår på Danhostel Aalborg. Indkaldelse og formandens beretning udsendes med post senest fire uger i forvejen. Der serveres aftenkaffe til generalforsamlingen.

Torsdag den 14. marts:

Kl. 7.30- 8.30: Morgenmad på Danhostel.
Kl. 8.30 : Afgang til Aalborg Universitetscenter.
En formiddag hos GEOGRAFI på Aalborg Universitetscenter
9.00-10.00: Præsentaion af Masteruddannelsen i GeoInformatik (http://www.i4.auc.dk/mtm) v/ Hanne Brande-Lavridsen, Lektor (Kartografi)
10.00-11.00: Geografi-uddannelsen ved Aalborg Universitet (http://www.unigeo.dk) v/ NN. eller Esben Munk Sørensen, Forskningsprofessor (GIS og arealforvaltning)

Mødested: Rum 1, Fibigerstræde 2. (Se kort på adressen: http://www.auc.dk/kort/campus.htm )

Kl.11.30-12.30

Kl. 12.30-13.30: Frokost på Aalborg Seminarium.
Kl. 13.30-15.30: Med udgangspunkt i

  • København en GIS case

a. Hvordan benyttes TOP10DK i geografiundervisningen
b. Inddragelse af data fra kursisternes hjemamters GIS-servere, via Internet.

Kl. 15.30-16.00: Eftermiddagskaffe.
Kl. 16.00-17.00

Præsentation af web-stedet EDUSPACE. Jordobservation og GIS.

Indkøbstanker >>>Programmer til GIS

Kl. 18.00-19.30: Middag på Danhostel.

Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt nogle aktiviteter torsdag aften, men Danhostel oplyser at der sælges ØL, VIN og VAND til rimelige priser.

Fredag den 15. marts:

Kl. 7.30- 8.30: Morgenmad på Danhostel.

Kl. 9.00-12.00: Oplæg ved Birgitte Sperber, Henning Prynø og Bjørn Laigaard om næste kursus i Kenya. Hvis der er tid kan formiddagen eventuelt bruges til selvstændig PC arbejde om emnet eller en afsluttende fagdidaktisk debat. En fagdidaktisk tilgang til de forskellige emner er tidligere blevet fremsat som et kursusønske.

Kl. 12.00-13.00: Frokost i seminariets kantine.

Der vil være kørsel til Aalborg Station kl. 13.00 (tog mod Århus/København kl. 13.31).


På gensyn i Aalborg

Jette Schmidt & Kristian Nordholm