AIS - data er et fremragende sted at hente en række GIS temaer for f.eks. ens eget amt. Download filen for dit området og unzip den. Der er mange temaer sat sammen i en shape-fil.

Det kan være lidt tungt at arbejde med så mange temaer/data samtidig. Derfor anvises her:

Hvordan man kan hente et enkelt tema ud af disse ais-data.

Her anvendes eksempel fra Frederiksborg Amt, hvor det er temaet vej 3-6 m som skal hentes ud af Ais.shp og gøres til et seperat tema.

1) Find koden på det tema du ønsker ved at dobbeltklikke på Ais.shp - temaet og Vinduet Legend Editor kommer frem


  • 2) I Legend editor "rulles" ned til Vej 3-6 m og aflæs her koden - 1224
    Bemærk at der i
    Legend Type skal stå Unigue Value
    og i Values Field: Luatype

3) Benyt dernæst "spørgeknappen" Query Builder til at spørge efter alle de data som har noget at gøre med vej 3-6 m


4)Dobbelklik på Luatype - tryk på lighedstegn = og skriv 1224 og tryk på New Set

5) Konverter de data du har fundet til gisfiler ved at benytte Theme > Convert to Shape


Gem temaet Vej 3-6 m - som kommer til at bestå af 5 filer i en mappe, som du derefter vil arbejde videre med.
~ tpj