.  
GIS - i Verden   GO-GIS producerer og formidler..
 


GIS og Naturvidenskabeligt Grundforløb:

 København med Informi GIS i Charlottenlund som kursussted.
CabInn i København som overnatningssted.

Torsdag d. 2. marts kl. 10.00 fredag d. 3. marts kl. 16.00.

Tilmelding senest d. 22. januar 2006:
Laust Wium Olesen, Aastrupvej 56 a , 6100 Haderslev. Mail: laust@lwo.dk .
Pris: 1500 kr., der betales efter nærmere anvisning.
Ved tilmeldingen skal man grundigt beskrive sine GIS-forudsætninger, herunder programmel, anvendelse i undervisningen, erfaringer.

Kurset vil ved overtegning prioritere følgende deltagergrupper:
a. kollegaer fra et gymnasium, hvor en geografilærer har en eller flere lærere med fra naturvidenskabeligt fakultet
b. geografilærere alene

Program:
Torsdag d. 2. marts 2006
kl. 10.00 Velkomst, kaffe, introduktion
kl. 10.30 Novicer indenfor GIS gennemgår et grundkursus, ArcGIS 9
Eerfarne GIS-brugere indgår i erfaringsudveksling/vidensdeling (medbring data)
kl. 12.30 Frokost
kl. 13.30 GIS-cases, der kan indgå i forløb i Naturvidenskabeligt Grundforløb:
Fysik-geografi: Radon
Fysik-geografi: Vindmøller
Fysik, kemi, biologi: Vand, drikkevand og forurening
Andre muligheder
kl. 17.00 Indkvartering, hvile
kl. 18.00 Middag
kl. 19.30 Demonstrationer af GIS-anvendelse i samfundet. Google Earth,
GIS og GPS, feltarbejde, Remote Sensing
Kl. 21.30 Slut

Fredag d. 3. marts 2006
kl. 09.00 Opsamling på mandagens program
kl. 09.30 Dataadgang, WebGIS, https://kortdata.emu.dk og programmel.
Kl. 10.30 Kaffe
Kl. 11.00 Udarbejdelse af egne cases/forløb med instruktørhjælp
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Fortsat arbejde med cases/forløb
Kl. 15.00 Kaffe - Præsentation og diskussion af ideer
Kl. 15.45 Evaluering og afslutning

GIS og Almen Studieforberedelse:

Internatkursus i Vejle med Rosborg Gymnasium som kursussted. Park Hotel Vejle som overnatningssted.

 

Mandag d. 3. april kl. 10.00 tirsdag d. 4. april kl. 16.00.

 

Tilmelding senest d. 22. januar 2006:

Laust Wium Olesen, Aastrupvej 56 a , 6100 Haderslev. Mail: laust@lwo.dk .

Ved tilmeldingen skal man grundigt beskrive sine GIS-forudsætninger, herunder programmel, anvendelse i undervisningen, erfaringer.

Pris: 1500 kr., der betales efter nærmere anvisning.

 

Kurset vil ved overtegning prioritere følgende deltagergrupper:

a. kollegaer fra et gymnasium, hvor en geografilærer har en eller flere lærere med fra et andet fakultet

b. kollegaer fra et gymnasium, hvor en geografilærer har en eller flere lærere med fra naturvidenskabeligt fakultet

c. geografilærere alene

 

Program:

Mandag d. 3. april

kl. 10.00 Velkomst, kaffe, introduktion

kl. 10.30 Novicer indenfor GIS gennemgår et grundkursus, ArcGIS 9, samtidig

indgår erfarne GIS-brugere i erfaringsudveksling/vidensdeling (medbring data)

kl. 12.30 Frokost

kl. 13.30 GIS-cases, der kan indgå i forløb i Almen Studieforberedelse:

Samfundsfag-geografi-matematik: Partivalg

Historie-geografi: Byhistorie, serviceforsyning

Religion, historie, geografi m.fl.: Omverdensforståelse og tilværelsestolkninger

Andre muligheder

kl. 17.00 Indkvartering, hvile

kl. 18.00 Middag

kl. 19.30 Demonstrationer af GIS-anvendelse i samfundet.

Historiske kort og GIS, Google Earth

Kl. 21.30 Slut

 

Tirsdag d. 4. april

kl. 09.00 Opsamling på mandagens program

kl. 09.30 Dataadgang, WebGIS, https://kortdata.emu.dk og programmel.

Kl. 10.30 Kaffe

Kl. 11.00 Udarbejdelse af egne cases/forløb med instruktørhjælp

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Fortsat arbejde med cases/forløb

Kl. 15.00 Kaffe - Præsentation og diskussion af ideer

Kl. 15.45 Evaluering og afslutning