NatGIS

GIS og Remotes Sensing i Naturvidenskabsfag
GIS in Science: Physic - Biology - Geography

På de følgende hjemmesider er en række nye eksempler på anvendelse af GIS (Geografisk Informations System) og Remote Sensing til analyse af problemstillinger i de naturvidenskabelige fag - biologi-fysik og geografi.

Stjernestøv fra solsystemets/jordens dannelse indgår i bjergarter, der ligger i vores undergrund og udsender radioaktive gasser, som kan påvirke DNA-molekyler i lungernes celler?

Temaerne er velegnede til et samarbejde mellem biologi, fysik og geografi.
For hver tema er der anført en eller flere problemstillinger, baggrund for problemstillingerne samt øvelser med arbejdspørgsmål.
I forbindelse med softwareprogrammerne GIS (ArcView) og Remote Sensing (LeoWorks) er anvist tastevejledninger, som viser hvordan man kan benytte programmerne i forbindelse med øvelserne.

De data som anvendes i øvelserne kan downloades via øvelseshjemmesiderne. I tilknytning til øvelserne er der også anført relevante links til supplerede oplysninger.
Eksterne links omfatter oversigter over materiale, som kan benyttes til en progression i forhold til øvelserne

Temaer hvor GIS-data/Remotes Sensing Data indgår omfatter i øjeblikket:

 • Bjørneklo - bekæmpelse af en invasiv art
 • Søprojekt - en sø forsvinder under kulturlandskabets udvikling
 • Radon - geologien påvirker menneskets helbred
 • Strid - hvorfor uddøde dinosauerne - Meteornedslag eller Vulkanudbrud?
 • Vind/Windmills - Hvor er det bedst at placere vindmøllerne?

Andelen af huse med radonkoncentrationer over 200 Bq/m 3 i landets 275 kommuner.

Mindre projekter, som vil kunne udvikles er bl.a.

 • Meteologi og GIS
 • Gammastråling på Bornholm
 • GPS i undervisningen
 • Satellitbilleder til undersøgelse af lokale forhold
 • Remote Sensing - Rømø
 • JP Explore - Shanghai, eller Delhi - jordobservation
 • Jordskævsbølger P,S,L - identificer kernen

Hvordan spredes indholdet af disse kursusmoduler?

 • Udvikling af egentlige pilotkurser  "starter kurser" - f.eks. på lokale skoler.
 • Gruppen bagved stiller sig venligst til rådighed i forbindelse med afholdelse af lokale efteruddannelsesprojkter.
Background
Exercises
External links