21-12-2004 -
Bjørneklo - en invasiv art 

Den flotte bjørneklo.
Hvilken art?
Bjørneklo er en såkaldt invasiv art, hvis geografiske udbredelse følges tæt af blandt andet amterne i Danmark, og i nogle områder af landet er der etableret "bjørnebander" af frivillige, der tager ud og bekæmper bjørneklo med skovl og spade. 
Du skal her prøve at analysere bjørnekloens udbredelsesmønster ved hjælp af GIS-værktøjet ArcView.
Ideelt har man data fra flere tider og kan så følge arter, hvis udbredelse ændres over tid.
Det kan være truede arter, hvis udbredelse indskrænkes eller invasive arter, der får øget udbredelse.
Du lærer her en elementær anvendelse af det værktøj, som geografer på flere skoler anvender, og som også uden for skolen hastigt vinder øget udbredelse i analysen af biologiske sammenhænge med en rumlig dimension.
Går I også på feltarbejde, kan I i samarbejde med geografi arbejde med kortlæsning og positionsbestemmelse af lokaliteten ved hjælp af GPS. I fysik kan baggrunden for GPS- målinger uddybes.

Hvorfor bekæmper man bjørnekloen?

Den er stor og kan skygge andre arter bort, men den må også have en stor spredningsevne. 

  • Du kan begynde med at definere hvad en invasiv art er.
  • Hvilket udsagnsord og hvilket navneord svarer til tillægsordet invasiv?
  • Findes der flere arter af bjørneklo i Danmark?
  • Er de alle invasive arter? 
Baggrund
Øvelser
Links