Banner
  Retssag

Kolofon

Den store mordgåde er en retsag om "mordet" på dinosaurene for ca. 65 mio. år siden, og du er dommeren!

Du vil blive præsenteret for offeret, gerningsstedet, de anklagede og en stribe vidner, og til slut vil det være din opgave at afsige en dom.

Til de fleste sider er der knyttet en side med aktiviteter, hvor du kan finde links til yderligere information, og forslag til ting du kan arbejde videre med.

Offeret

Offeret
Offeret i denne retsag er dinosaurene, men hvad var en dinosaur, og hvornår levede den?

Gerningsstedet

Gerningssted
Gerningsstedet for "mordet" på dinosaurene er overgangen mellem de to geologiske tidsaldre Kridt og Tertiær for 65 mio. år siden. Hvad er en geologisk tidsalder? Hvor kan man undersøge hvad der skete dengang?

De anklagede

De anklagede
Der er to anklagede i denne sag: en asteroide og en serie af vulkanudbrud. Her får du en nærmere præsentation.

Vidnerne
1. Vidne

Iridium
Iridium er et grundstof, der er forholdsvis sjældendt på Jorden, men samtidigt med at dinosaurerne uddøde finder man store mængder af Iridium.

2. Vidne

Kulstof
Kulstof er her og der og alle vegne, og kigger man nøje efter hvilke isotoper kulstoffet indeholder, kan man sige noget om hvor kulstoffet kommer fra, og det kan måske fælde vores morder.

3. Vidne

Fossiler
Hvis man ellers kan finde fossiler, og datere dem, kan man måske sige noget om hvorvidt dinosaurenes uddøden skete pludseligt eller gradvist.

4. Vidne

Chicxulub
Skal man have et nedslag af en asteroide, bør man også kunne fremvise et krater -- så det gør vi.

5. Vidne

Deccan Traps
En serie af store vulkanudbrud bør efterlade sig en frygtelig masse lava. Den må man da kunne finde et sted - f.eks. i Deccan Traps i Indien?

Dommen
Dommen

Dommen
Der skal fældes en dom - og du er dommeren!

Offeret

Alle Aktiviteter

Eksterne links